ഗൃഹനാഥൻകൃഷിയിടത്തിൽ കാട്ടു പന്നി കയറാതിരിയ്ക്കാൻ ഒരുക്കിയ വൈദ്യുത കെണിയിൽ നിന്നും ഷോക്കേറ്റ് മരിച്ചു

335

ഗൃഹനാഥനെ വീട്ടിന് സമിപത്തെ പുരയിടത്തിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. കൃഷിയിടത്തിൽ കാട്ടു പന്നി കയറാതിരിയ്ക്കാൻ ഒരുക്കിയ വൈദ്യുത കെണിയിൽ നിന്നും ഷോക്കേറ്റ് മരിച്ചതെന്ന് നിഗനം. കല്ലറ തറട്ട ടി കെ മന്ദിരത്തിൽ കൃഷ്ണപിള്ളയാണ് ( 65) മരിച്ചത്.. ഇന്ന് പുലർച്ചെ ബന്ധുക്കളാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തുന്നത്. വീട്ടിന് സമീപത്തെ പുരയിയം പാട്ടത്തിന് എടുത്ത് കൃഷി ചെയ്തുവരുകയായിരുന്നു കൃഷ്ണ പിള്ള. പുലർച്ചെ രണ്ട് മണിക്ക് പുരയിടത്തിൽ പോകുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയതായിരുന്നു. വൈകിയും വീട്ടിൽ എത്താത്തതിനെ തുടർന്ന് തിരക്കിയിറങ്ങിയ ബന്ധുക്കൾ കൃഷ്ണപിള്ളയെ കൃഷിയിടത്തിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.. ഇവിടെ കാട്ടുപന്നികളുടെ ശല്യം രൂക്ഷമായ മേഖലയാണിത്..