കീം പരീക്ഷ മാറ്റിവച്ചു, പുതുക്കിയ തീയതി പിന്നീട്.

 ഈ മാസം 24-ന് നടത്താന്‍ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന കേരള എന്‍ജിനീയറിംഗ്, ഫാര്‍മസി കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശന പരീക്ഷ (കീം) മാറ്റിവച്ചു. ജെ ഇ ഇ മെയിന്‍ പരീക്ഷ ഈ മാസം അവസാനം നടത്താന്‍ നിശ്ചയിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് കീം മാറ്റിവയ്ക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചത്. പുതുക്കിയ തീയതികള്‍ പിന്നീട് അറിയിക്കും.

പരീക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിച്ച വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് അപേക്ഷയില്‍ തിരുത്തലുകള്‍ വരുത്താനുള്ള അവസരവും തല്‍ക്കാലത്തേക്ക് നിറുത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനുള്ള സൗകര്യം പിന്നീട് ഒരുക്കുമെന്നാണ് അധികൃതര്‍ അറിയിക്കുന്നത്.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here