കേരളത്തിന് പ്രളയ സഹായമില്ല, മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ചത് 5908 കോടി

137

 22019ലെ പ്രളയത്തിന് ധനസഹായം അനുവദിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് കേരളത്തെ ഒഴിവാക്കി കേന്ദ്രം. കേരളം ഒഴികെയുള്ള ഏഴ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക‌് കേന്ദ്രസർക്കാർ ധനസഹായം അനുവദിച്ചു. 5908 കോടി രൂപയാണ് പ്രളയ ധനസഹായം അനുവദിച്ചത്

അസം, ഹിമാചൽപ്രദേശ്, കർണാടക, മദ്ധ്യപ്രദേശ്, മഹാരാഷ്ട്ര, ത്രിപുര, ഉത്തർപ്രദേശ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് ധനസഹായം അനുവദിച്ചത്. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗമാണ് ധനസഹായം അനുവദിച്ചത്.. 2100 കോടിരൂപയാണ് കേരളം ധനസഹായമായി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്..