ആദ്യ രാത്രിയില്‍ വധു പാലുമായി വരുന്നത് എന്തു കൊണ്ട്..?

952

ആദ്യരാത്രിയിൽ വധു പാലുമായി വരുന്നത്  സിനിമയിലും നോവലിലും സ്ഥിരം കാണുന്ന കാഴ്ചയാണ് . ഇന്നും ചില ഹൈന്ദവ കുടുംബങ്ങളിൽ ആദ്യരാത്രിയിലെ ചടങ്ങാണ് ഇത്. പാലും മുല്ലപ്പൂവും ഇല്ലാത്ത ആദ്യരാത്രിയെക്കുറിച്ച് മലയാളികൾക്ക് ചിന്തിക്കാനാവില്ല. മലയാളി സങ്കൽപ്പങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും മായാത്ത കാഴ്ചയാണിത്. ഇത് വെറും ചടങ്ങ് മാത്രമല്ല. ആദ്യ രാത്രിയില്‍ വധു പാലുമായി വരുന്നതിനു പിന്നില്‍ രസകരമായ ചില കാരണങ്ങളുമുണ്ട്.

ഇന്ത്യ ഒരു കര്‍ഷക രാജ്യമായതിനാൽ ഇന്ത്യക്കാരുടെ ജീവിതത്തില്‍ പശുവിനും പാലിനും വളരെയധികം പ്രാധാന്യവുമുണ്ട്. പാല്‍ കുടിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ ജീവിതം തുടങ്ങിയാല്‍ എല്ലാ നന്മകളും ഉണ്ടാകുമെന്നായിരുന്നു പുരാതന ഇന്ത്യയിലെ വിശ്വാസം. ആഘോഷവും അലച്ചിലും കൂടുമ്പോൾ കഴിയുമ്പോൾ ശരീരം വല്ലാതെ ക്ഷീണിക്കുന്നു. ഇതിന് ശേഷം പാൽകുടിച്ചാൽ ശരീരത്തിന് ഊ‍ർജ്ജം ലഭിക്കുന്നു.ലൈദഗിക ബന്ധത്തിന് മുമ്പ് പാല്‍ കൂടിക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്ന വിശ്വാസവും ഇതിന് പിന്നിലുണ്ട്‌

പാല്‍ നന്മയുടെ ലക്ഷണം എന്നാണ് വിശ്വാസം. അതുകൊണ്ട് പെണ്ണ് എല്ലാ ഭാഗ്യങ്ങളും പുരുഷന്റെ ജീവിതത്തിലേയ്ക്ക് കൊണ്ടു വരുന്നു എന്നതാണ് ആദ്യരാത്രിയില്‍ സ്ത്രീ പാലുമായി വരുന്നതു കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിനൊക്കെ പുറമേ പാല്‍ സ്ഥിരമായി കുടിക്കുന്നത് ലൈംഗികശക്തി വര്‍ധിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രമാണം